1. مسعود یوسفی , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی , سیده زهره صمدی , گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۹۴-۱۹۷
 2. نجمه خلیلی , امین علیزاده , حجت رضائی پژند , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۹۳-۱۰۳
 3. حلیمه پیری , حسین انصاری , مهدی پارسا , اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۳-۲۸
 4. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۵۳-۳۶۶
 5. محمد کریم زاده مقدم , امین علیزاده , حسین انصاری , محمد قربانی , محمد بنایان اول , بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۴۹-۸۵۹
 6. مریم عابدینی , علی نقی ضیائی , مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , جواد مشکینی , تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۵۵-۷۶۹
 7. اردلان ذوالفقاران , امین علیزاده , سعید خاوری , محمد بنایان اول , حسین انصاری , بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰
 8. حلیمه پیری , حسین انصاری , مهدی پارسا , بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۴۶۷-۴۸۲
 9. اردلان ذوالفقاران , امین علیزاده , سعید خاوری , محمد بنایان اول , حسین انصاری , بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۵۰۸-۵۱۹
 10. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) , حفاظت منابع آب و خاک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 11. رضا اسدی , امین علیزاده , حسین انصاری , مسعود کاووسی , ابراهیم امیری , تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنج , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۴۵-۱۵۷
 12. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محسن ناصری , تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 13. بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , سعیدرضا خداشناس , بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده , منابع آب و توسعه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۹
 14. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 15. سید حسن موسوی فضل , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۵-۳۸
 16. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 17. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , راضیه لک , محسن زکی , مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۴۷-۱۵۸
 18. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی , پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 19. شهرام کریمی , امین علیزاده , حسین انصاری , محمد صافی , بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۰۰۵-۱۰۲۰
 20. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۴۷-۴۶۳
 21. ناصر صداقتی , امین علیزاده , حسین انصاری , سید جواد حسینی فرد , اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۸۳-۴۹۵
 22. نجمه مجیدی خلیل اباد , امین علیزاده , محمد قربانی , حسین انصاری , محمد بنایان اول , بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۲۰-۸۲۹
 23. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۵۳-۳۶۶
 24. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , امیر حق وردی , واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۹۵
 25. سمیرا میرشفیعی , حسین انصاری , حجت میان آبادی , روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۵۹۴-۶۰۴
 26. سیدابوالقاسم حقایقی مقدم , امین علیزاده , مسعود احمدی , محمد بنایان اول , حسین انصاری , تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهد , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۵-۳۰
 27. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۳۱۷-۳۳۰
 28. بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , کاظم اسماعیلی , بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۴۰-۴۴۷
 29. جواد باغانی , امین علیزاده , حسین انصاری , مهدی عزیزی , اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۶۰-۵۶۸
 30. نجمه مجیدی خلیل اباد , امین علیزاده , محمد قربانی , محمد بنایان اول , حسین انصاری , شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۹۲-۳۰۲
 31. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخصهای دمایی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 32. مسعود محمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , علی شهیدی , اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکی , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۶۷-۸۴
 33. محمداسمعیل کمالی پاشاکلائی , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , محمد علی غلامی سفیدکوهی , ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۲۱-۲۳۲
 34. حسین انصاری , محمد حسن پور , طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55 , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۳۲-۴۳
 35. سید حسن موسوی فضل , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۷۴۷-۷۵۶
 36. مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۸۱۷-۸۲۵
 37. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , محمد کافی , حسین انصاری , شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۳۰-۹۳۹
 38. جمشید پیری , حسین انصاری , سمیه شیرزادی لسکوکلایه , ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۷۱۳-۷۲۴
 39. حسین انصاری , مهدی خدیوی , نسرین صالح نیا , ایمان بابائیان , بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۶۶۴-۶۷۲
 40. حلیمه پیری , حسین انصاری , ابوالفضل بامری , بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۰۷-۱۲۲
 41. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۴۹-۵۵۵
 42. حسین انصاری , نیما عظیمی , بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۶۲-۴۷۲
 43. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸۷-۹۶
 44. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۷۷-۳۸۵
 45. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما , آب و فاضلاب , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲-۱۳
 46. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۱-۴۱
 47. حسین انصاری , محمد نادریان فر , حمید رمضانی , محمد جلینی , مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۰۲-۴۱۲
 48. حسین انصاری , محمد سالاریان , عاطفه تکرلی , منصوره بایرام , تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۸۴-۹۳
 49. محمد سالاریان , حسین انصاری , منصوره بایرام , عاطفه تکرلی , بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کمک نرم‌افزار Hydrocalc , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۹۶-۳۰۳
 50. محمد ابراهیم خواجه پور , لیلا کریمی , مجتبی شیاسی ارانی , حسین انصاری , بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۹۴-۱۰۵
 51. الهام عابدینی , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری , کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۲۷-۲۳۹
 52. سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , حسین انصاری , اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۶۸-۵۸۲
 53. ناهید ولیدی , علی نقی ضیائی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۲۳-۱۱۳۲
 54. مجید عزیزی ارانی , سهیلا شهریاری تپه لری , حسین انصاری , وحید روشن سروستانی , عسگر غنی , بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۰۷-۱۲۴
 55. احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۱۱-۲۲۱
 56. جمشید پیری , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی , مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد) , انرژی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۷-۵۸
 57. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد کافی , ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۳۵-۵۴۳
 58. مرضیه خرمی , امین علیزاده , حسین انصاری , شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۹۲-۷۰۲
 59. حسین انصاری , الهام سمیعیانی , مجید عزیزی ارانی , سیدمجید هاشمی نیا , یحیی سلاح ورزی , اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۰۱-۱۰۹
 60. مجتبی شفیعی , حسین انصاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۹
 61. سُمیه کرمانشاهی , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۹۵-۵۰۵
 62. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱-۱۶
 63. جواد باغانی , امین علیزاده , حسین انصاری , مهدی عزیزی , سید حسین صدر قایین , تأثیر آبیاری با آب شور بر ویژگی‌های فنولوژیکی خربزه (مطالعه موردی خربزه توده مه‌ولاتی در مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۲۲-۲۳۰
 64. حسن باقری , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۸۰-۹۲
 65. نرگس صالح نیا , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری , پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3 , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۳-۱۰۳
 66. سیده فاطمه معافی مدنی , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری , پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی در طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۱-۳۷
 67. محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , سعیده مقدس , ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷۸-۸۷
 68. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۲۰۰-۱۲۱۴
 69. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۰۳۲-۱۰۴۱
 70. حوریه مرادی , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , امین علیزاده , علی وحیدیان کامیاد , سیدمحمد جوادموسوی , استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۵۴-۸۶۳
 71. حوریه مرادی , حسین انصاری , امین علیزاده , سیدمجید هاشمی نیا , محمد نادریان فر , مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۹۴-۵۰۷
 72. حسین انصاری , محمد نادریان فر , بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص فازی بارندگی و تبخیر- تعرق استاندارد شده (SEPI) , مدیریت آب و آبیاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۴۱-۵۴
 73. حسین انصاری , منصوره کوهی , نرگس صالح نیا , پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۱۴-۱۲۶
 74. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , آزاده محمدیان , بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۶۱-۸۰
 75. حوریه مرادی , مرتضی تمنانلو , حسین انصاری , محمد نادریان فر , ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۵۳-۱۶۸
 76. ارمین بوستانی , سید حسن گلمایی , حسین انصاری , محمدرضا اکبرزاده , بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۵۸-۶۹
 77. احد فعالیان , حسین انصاری , علی اشرف صدرالدینی , استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۴۲۱-۱۴۳۳
 78. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۴۲۱-۱۴۳۳
 79. حسین انصاری , بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف شاخص شدت خشکسالی پالمر در پایش خشکسالی‌ها , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۰۷-۱۲۰
 80. محمدرضا کشاورز , امین علیزاده , مجید وظیفه دوست , حسین انصاری , کامران داوری , کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان , مهندسی منابع آب , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۱-۲۲
 81. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۲۶-۱۳۱
 82. آرمین بوستانی , حسین انصاری , بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری , نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۴۸-۵۲
 83. امین علیزاده , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۷۶-۱۸۵
 84. محمد نادریان فر , حسین انصاری , ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) , مهندسی منابع آب , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱-۱۶
 85. هادی دهقان , امین علیزاده , حسین انصاری , سیدابوالقاسم حقایقی مقدم , بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۶۳-۲۷۵
 86. حسین انصاری , حوریه مرادی , ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی , آب و خاک , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۱۷
 87. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۱۵
 88. مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه‌بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 89. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , محمدباقر شریفی , شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر , مدیریت آب و آبیاری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۱۳
 90. محمد نادریان فر , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۲-۳۷
 91. نجمه خلیلی , کامران داوری , حسین انصاری , امین علیزاده , مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۲۵۴-۱۲۶۴
 92. هادی دهقان , سید ابوالقاسم حقایقی , امین علیزاده , حسین انصاری , پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۲۰-۱۳۳
 93. حسین انصاری , کامران داوری , ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۰
 94. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , حسین انصاری , بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱-۲۹
 95. ابوطالب هزار جریبی , حسین شریفان , حسین انصاری , برهان سهرابی , ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۲۹-۱۴۳
 96. حسین انصاری , کامران داوری , سیدحسین ثنائی نژاد , پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازی , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱
 97. حسین انصاری , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , محمد نادریان فر , ارزیابی مدل‌های مختلف پهنه بندی شدت بروز خشکسالی در مقیاس‌های مختلف زمانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۹-۳۳
 98. حسین انصاری , کامران داوری , تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳۹-۴۷
 99. محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , کامران داوری , نرگس صالح نیا , قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۲۲۳-۲۴۷
 100. نرگس صالح نیا , حسین انصاری , محمدعلی فلاحی , کامران داوری , ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس , آب و فاضلاب , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۴-۴۴
 101. امین علیزاده , حسین انصاری , سارا ارشادی , شادی آشگر طوسی , پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 102. حسین انصاری , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان , علوم خاک و آب , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۲۲۵-۲۳۳
 103. حسین انصاری , تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۱۰۷-۱۱۵
 104. محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , جواد باغانی , بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۲۰۵-۲۱۲
 105. مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری , جواد باغانی , مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۶۱-۱۷۲
 106. حسین انصاری , پایش و ارزیابی پدیده خشکسالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی استان خراسان» , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۹-۳۱
 107. سید محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , جواد باغانی , اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۵۹
 108. نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , کامران داوری , بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور , آب و فاضلاب , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۵۰-۵۹
 109. حسین انصاری , کامران داوری , پهنه‌بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیطGIS «مطالعه‌موردی:استان‌خراسان» , پژوهش های جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵
 110. حسین انصاری , مجید میرلطیفی , علی اصغر فرشی , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس , علوم خاک و آب , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷
 111. سیدحسین ثنائی نژاد , حسین انصاری , کامران داوری , سعید مرید , پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) , علوم خاک و آب , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۲۰۱-۲۰۸