1. حسین انصاری , مجید میرلطیفی , بهینه‌سازی کم آبیاری در ذرتهای زودرس , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. حسین انصاری , نرگس رجب زاده , راهبردهای بهینه مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. حسین انصاری , کامران داوری , دستاوردهای استفاده از مدیریت طرح در پروژه‌های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. آرمین بوستانی , حسین انصاری , بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه‌ها در اصلاح الگوی مصرف , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , کامران داوری , بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت آب کشاورزی , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای وابسته به قیمت‌ آب , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. نرگس صالح نیا , حسین انصاری , آب یک کالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. حسین انصاری , تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمد نادریان فر , حسین انصاری , هادی دهقان , مژده سالاری , پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری‌های زمانی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. آرمین بوستانی , سید حسن گلمایی , حسین انصاری , مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزای محدود با انسیس و پلاکسیس , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. حسین انصاری , سید حسن گلمایی , آرمین بوستانی , بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. آرمین بوستانی , حسین انصاری , ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. نرگس صالح نیا , حسین انصاری , بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. حسین انصاری , مدیریت بهینه آبیاری فضای سبز با پایش داده‌های رطوبت خاک , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , آرمین بوستانی , بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. وحید یزدانی , حسین انصاری , بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه‌های استان همدان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. وحید یزدانی , حسین انصاری , بررسی امکان استفاده از آبهای زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم‌های آبیاری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. آرمین بوستانی , محمدرضا اکبرزاده , حسین انصاری , رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. آرمین بوستانی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. آرمین بوستانی , حسین انصاری , تحلیل استفاده از پساب در کشاورزی، معیارها و ارایه رویکردها (حوزه شهری مشهد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. آرمین بوستانی , سید حسن گلمائی , حسین انصاری , بررسی مدل نشست لایه روسازی خط لوله مدفون در اثر بارگذاری متغیر سطحی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. مجتبی شفیعی , حسین انصاری , کامران داوری , مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. محمد نادریان فر , حسین انصاری , حوریه مرادی , مژده سالاری , بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمه‌های سیستان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. محمد نادریان فر , حوریه مرادی , هادی دهقان , حسین انصاری , مژده سالاری , ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. آرمین بوستانی , حسین انصاری , بررسی مطالعات و مشکلات اجرائی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد، مطالعه موردی پهنه C , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین انصاری , بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , حسین انصاری , بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی , بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. هادی دهقان , امین علیزاده , حسین انصاری , محمد نادریان فر , ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. حسین انصاری , محمد نادریان فر , حوریه مرادی , پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. حسن باقری , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. زینب یوسفی تلابنی , E. Amiri , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی , برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES - Maize , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. مرضیه خرمی , مجتبی شیاسی ارانی , حسین انصاری , حوریه مرادی , ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. زینب یوسفی تلابنی , ابراهیم امیری , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی , برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. حمید رمضانی , حسین انصاری , محمد جلینی , حسین ابراهیمی , مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونه های غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. زینب ملائی چری , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. معین توسن , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم , مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. حسل چپرلی , حسین انصاری , فاطمه کاظمی , سید مجید هاشمی نیا , تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. حسل چپرلی , حسین انصاری , فاطمه کاظمی , سیدمجید هاشمی‌نیا , اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. مینا نورزاده نامقی , غلامحسین داوری نژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , احمد زارع , احمد زارع , ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. مینا نورزاده نامقی , غلامحسین داوری نژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , احمد زارع , تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. ارمین بوستانی , حسن گلمایی , سعیدرضا خداشناس , حسین انصاری , محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. مسعود یوسفی , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی , سیده زهرا صمدی , ارزیابی همبستگی شاخص‌های SPI، RDI و SPEI باپارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب‌ و هوایی ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹